Giriş

Kayıt Ol

Bir hesap oluşturduktan sonra durumunuzu takip edebilecek, fırsatlardan önceden haberdar olacaksınız ve deneyimlerinizi değerlendirebileceksiniz.
Kullanıcı Adı*
Şifre*
Şifreyi Doğrula*
Adınız*
Soyadınız*
Birth Date*
Email*
Telefon*
Ülke*
* Hesap oluşturarak and KVKK. plitikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Kayıtlı Mısınız?

Giriş

Nuh Tufanın’da Kâbe’nin Semâya Kaldırılması

Nuh (a.s.) tufan yaklaşnca Cebrâil aleyhisselam, Hacerü’l-Esved’i Ebû Kubeys dağnda husûsî bir yere koydu. Beytullah da semâya kaldrld. ‹nsanlar Beytullâh’n mevcûdiyetini biliyor, fakat yerini tespit edemiyorlard. Dünya’nn dört tarafndan zulme uğrayan insanlar gelip burada duâ ediyorlard.  İbrâhîm, (a.s.) Beytullâh’ tekrar binâ edinceye kadar peygamberler beytin yerini tavâf ediyorlard.

Ümmetleri helak olan peygamberler Kâbe-i Muazzama’ya gelir, vefât edinceye kadar orada ibadet ederlerdi. Hazreti Nûh, Hûd, Sâlih ve Şuayb Aleyhimüsselâm bunlardandr. Kabirleri Hace rü’l-Esved ile Zemzem-i Şerîf’in arasndadr. Bu arada 70, diğer bir rivâyette 99 peygamber medfundur.

Proceed Booking

Biz Sizi Arayalım Hemen Ara