Giriş

Kayıt Ol

Bir hesap oluşturduktan sonra durumunuzu takip edebilecek, fırsatlardan önceden haberdar olacaksınız ve deneyimlerinizi değerlendirebileceksiniz.
Kullanıcı Adı*
Şifre*
Şifreyi Doğrula*
Adınız*
Soyadınız*
Birth Date*
Email*
Telefon*
Ülke*
* Hesap oluşturarak and KVKK. plitikamızı kabul etmiş sayılırsınız.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Kayıtlı Mısınız?

Giriş

İhram Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İhram Nedir ?

İhram : Niyet ve telbiyeden ibârettir.  Erkeklerin büründükleri rida ve izar denilen iki parça örtüye halk arasında ihram denilmektedir(hanımların ihramları normal elbiseleridir). Hac ve umre ibadetlerini eda etmek için bir kısım mübahları Haram kılmaktır.

Neden İhrama Girilir ?

İhramsız hac ve umre yapılamadığından dolayı ihrama girilir. Bunun yanında; dünya zineti  olan  elbiselerden  soyunarak;  doğumu  ve ölülerin  diriltilmesini,  mahşer  yerini,  hesap gününü,  mizanı  düşünmek,  temiz  olarak  füyu-zatı ilahiyyeye nail olmak için ihrama girilir.

İhramın Şartları Nelerdir ?

 1. Niyet etmek.
 2. Telbiye getirmek veya telbiye yerine geçen bir zikirde bulunmak. Resûlullah  (aleyhissalâtü  vesselâm)  buyurdular  ki:  “Telbiyede  bulunan  hiç  bir  Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş,ağaç, sert  toprak   onunla   birlikte   telbiyede bulunmasın. Bu  iştirak (sağ  ve  solunu  göstererek)  şu  ve  şu  istikâmette  arzın  son  hududuna kadar devam eder.”

İhramın Vacipleri Nelerdir ?

 1. Mikat hududunu geçmeden ihrama girmek.
 2. İhramın yasaklarından korunmak.

İhramın Sünnetleri Nelerdir ?

 1. İhrama girmeden önce, koltuk altı ve kasık kıllarını temizlemek, tırnak kesmek ve güzel koku sürünmek.
 2. İhrama  girerken  gusletmek  veya  abdest almak.
 3. Erkekler,  izar  ve  rida  denilen  iki  parç aörtüye sarınmak.
 4. İhrama niyet ettikten sonra kerahet vakti değilse iki rekat ihram namazı kılmak.
 5. İhramlı  bulunduğu  sürede  her  fırsatta  telbiye söylemek.
 6. Telbiyeyi üç defa tekrarlamak.
 7. Telbiyeden  sonra  teşrik  tekbiri,  salevat-ı şerife, dua ve niyazda bulunmak.

İhramın Müstehapları Nelerdir ?

 1. Gusül’e ihram için niyet etmek.
 2. İhramın beyaz, yeni veya yıkanmış olması.
 3. Nalin veya naline benzeyen terlik giymek.
 4. Misvak kullanmak.
 5. Saçlarını taramak.
 6. Bıyıklarını sünnete uygun kesmek.

İhramın Mübahları Nelerdir ?

 1. Kan aldırmak.
 2. Kıl koparmadan vücudun herhangi bir yerini veya başını kaşımak.
 3. Yıkanmak, kokusuz sabun kullanmak.
 4. Sıcaktan korunmak için bir ağaç, ev, çadır altına  sığınılabileceği  gibi,  başa  değdirmeden şemsiye taşımak.
 5. Kemer takmak, silah kuşanmak, yüzük ve saat takmak, kokusuz sürme çekmek.
 6. Topukları ve üzeri açık ayakkabı giymek.
 7. Diş çektirmek, iğne vurdurmak.
 8. Kollarını  giymeden  palto  veya  ceket  gibi bir elbiseyi omuza almak.
 9. Yorgan, battaniye veya herhangi bir örtü ile,  yüz  ve  baş  hariç  vücudun  diğer  kısımlarını örtmek.

İhramın Yasakları Nelerdir ?

Bir kimse hac veya umre için niyet edip, telbiye yapmakla ihrama girmiş olur. İhramdan çıkıncaya kadar kendisine bazı fiil ve davranışlar haram olur. Bu haramlara ihram yasakları denir.

 • İhramlının Kendi Vücudu İle İlgili Yasaklar

  1. Koku sürünmek.
  2. Kokulu sabun kullanmak.
  3. Traş olmak, bıyıkları kesmek.
  4. Süslenmek maksadıyla kına sürmek, ruj ve oje gibi maddeler kullanmak.
  5. Tırnakları kesmek.
  6. Vücudundan herhangi bir yerinden kıl koparmak veya kesmek.
  7. Kasık ve koltuk altı kıllarını yolmak veya traş etmek.
 • Giyim Kuşam İle İlgili (Erkekler için) Yasaklar

  1. Başa takke giymek veya sarık sarmak.
  2. Pantolon, palto, gömlek gibi dikişli elbiseler giymek.
  3. Çorap, eldiven veya üstü ve topukları kapalı ayakkabı giymek.
 • Cinsi Yasaklar

  1. Cinsi münasebette bulunmak.
  2. Öpüşüp, oynaşmak.
  3. Cinsi münasebete sebep olabilecek söz, fiil ve davranışlarda bulunmak.
 • Başkalarına Zarar Veren Yasaklar

  1. Kavga etmek.
  2. Münakaşa ve mücadelede bulunmak.
  3. Sövüp saymak, hakaret etmek, gönül kırmak.
 • Harem Bölgesi İle Alakalı Yasaklar

  1. Kendiliğinden biten yeşil otları koparmak veya ezmek, ağaçları budamak.
  2. Zararsız hayvanları öldürmek.
 • Kara Hayvanlarının Avı İle Alakalı Yasaklar

  1. Eti yensin veya yenmesin her türlü kara hayvanını avlamak.
  2. Avcıya işaretle bile olsa yardımda bulunmak.
  3. Av hayvanlarına zarar vermek.

İhrama Nerede Girilir ? Her Yerde Girilebilir Mi?

İhrama girmek için belirli yerler vardır. Bunlara “Mikat mahalli” denir. Beytullah’a ulaşmak isteyen hacı veya umreci adayları, Kâbe-i Muazzama’ya ta’zim için ihramlı olması ve mikat mahallinde ihrama girmesi lazımdır. Mikat hususunda insanlar üç kısımdır:

 1. Afaki olanlar : Mikat mahallerinin dışından gelenlerdir.
 2. Hill ehlidir : Mikat mahalleri ile harem arasında ikamet edenlerdir.
 3. Harem ehlidir : Mekke ve civarında ikametedenlerdir.

Harem Hudutları Nerede Başlar Nerede Biter ?

Merkez Kâbe-i Muazzama olmak üzere takriben 7 km ile 15 km.lik mesafelerle çevrili olan mekana harem denilir. Bu mekanlar hususi işaretlerle tesbit edilmiştir. Mekke-i Mükerreme’nin haremine Adem Aleyhisselam’dan beri saygı gösterilmiştir. Hz. İbrahim (a.s.), Beytullah’ın inşasını tamamladıktan sonra, Cebrail Aleyhisselam’ın delaletiyle harem hududunu işaretlemiş ve işaret olarak da birer taş dikmiştir. Peygamber Efendimiz de bu işaretleri yeniletmiştir. Kâbe-i Muazzama’ya uzaklığı itibariyle bu hudutlar şunlardır:

Yer Uzaklar
Doğuda Cirane , 16 km
Batıda Hudeybiye , 15 km
Kuzeyde Ten’im , 7 km
Güneyde Edatü Libn , 12 km
Kuzey Doğuda Tepeler , 14 km

 

 

Mikat Mahalleri

Hacı adaylarının ihramsız olarak geçmeleri yasak olan yerlere mikat denir. Mikat yerleri ile Harem sınırları arasında kalan bölgeye ise, Hill adı verilir. Mîkat mahalleri şunlardır:

 • Zü’l-Huleyfe

Mekke’ye Medîne istikametinden gelenlerin mikat mahallidir. Resülullah Efendimiz Veda Haccında ihrama burada girmiştir.Bugünkü adı Ebyar-ı Ali’dir. Mekke’ye en uzak mikat mahalli burasıdır. Medine-i Münevvere’ye 6 km, Mekke-i Mükerreme’ye ise 426 km. mesafededir.

 • Zâtü Irk 

Irak yönünden gelenlerin mikatı mahallidir. Mekke-i Mükerreme’ye uzaklığı 94 km.dir.

 • Cuhfe 

Şam yönünden gelenlerin mikat mahallidir. Mekke-i Mükerreme’ye 187 km. mesafededir. Türkiye’den gidenlerin mikat mahalli de burasıdır.Türkiye’den Medine-i Münevvere’yi ziyaretten önce hac veya umre yapmak niyetiyle uçağa binenler, en geç bu hizada ihrama girmelidirler.

 • Karn veya Karnü’l Menazil

Necid civarından gidenlerin mikat mahallidir. Mekke-i Mükerreme’ye uzaklığı 94 km.dir.

 • Yelemlem 

Yemen yönünden gelenlerin mikat mahallidir. Mekke-i Mükerreme ile arası 54 km.dir. En yakın mikat mahalli burasıdır. Kızıl Deniz, Süveyş kanalı tarafından gelenler Cuhfe yakınındaki Rabığ hizasında ihrama girerler. Geliş istikametine göre Cidde de mikat mahalli sayılmaktadır.Rabığ Mekke’ye yaklaşık 200 km. mesafededir.Bu beş mikat mahallinden başka yol ve istikametlerden Mekke’ye girmek isteyenler, bu 5 mikat mahallinin herhangi birinin hizasından ihrama girebilirler. Hava ve deniz yolculuklarında da durum böyledir. O hizaya geldiklerinde ihramlı olmaları gerekir.

Mekkelilerin hac için mikat mahalleri Harem, umre için Hill’dir. Yani Mekke’de oturanlar, umre için ihrama gireceklerinde Harem hududundan çıkıp Hill bölgesinin herhangi bir yerinde (Mesela Tenim’deki Mescid-i Aişe’de) ihrama girerler.Hacı adayları mikata varmadan önce de ihrama girebilirler. Önceden ihrama girilmemişse,mutlaka mikat mahallinde veya o mikat mahalli hizasında ihrama girilmelidir.Mikat mahallinden ihrama girilmeden geçilirse ceza olarak bir kurban kesmek veya tekrar geri dönüp mikat’tan ihrama girmek gerekir.

İhrama Nasıl Girilir ?

İhrama girecek kimse evvela tırnaklarını keser,koltuk altı ve kasık kıllarını temizler, gerekiyorsa saç ve sakal traşı olup, bıyığını düzeltir. Mümkünse gusleder. Gusletme imkanı yoksa yalnız abdest alır. ihrama girerken yapılacak gusül sünnet-i müekkededir. Bu gusül, hadesten taharet için değil, maddi temizlik içindir. Bu bakımdan hayız ve nifas halindeki kadınlar da gusül abdesti alabilirler.Gusülden sonra vücutta renk ve iz bırakmayan güzel bir koku sürünür. Vücud sadece izar ve rida ile örtülür.

Baş açık ve ayaklar çıplak bırakılır. Ancak ayaklarına topukları ve üzeri açık terlik giyer.İzar ve ridaya büründükten sonra 2 rekat namaz kılar: Birinci rekatta Fatiha’dan sonra Kafirun suresini, ikinci rekatta Fatiha’dan sonra İhlas suresini okur. Namazdan sonra kıbleye dönüp hac veya umreden hangisine niyet edecekse ona niyet eder. (Vekil ise filan kimse adına der) Ara vermeden 3 kere :

“Lebbeyk, Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk. İnnel hamde ve’n-ni‘mete leke ve’l mülk. La şerike lek” diye telbiye getirip peşinden tekbîr ve Salavat-ı şerife okur.Böylece ihrama girilmiş olur.Artık yol boyunca telbiye, Peygamber Efendimiz’e bol bol salavatlar getirilir, dualar yapılır; zikir, tesbih ve tehlilde bulunulur. Farz namazların ardından da çokça telbiye getirilir. Telbiyeleri yüksek sesle söylemek, erkekler için müstehaptır.Kadınlar seslerini yükseltmeden söylerler.

Kadınlarda İhram Var mı ? Kadınlar İhrama Nasıl Girerler ?

Kadınların normal elbiseleri ihram olarak sayılmaktadır. Ekstra bir şey giymelerine gerek yoktur. İhram ile alakalı aşağıdaki hususların haricinde kadınlar da erkekler gibidir.

 1. Her türlü dikişli elbise, eldiven, çorap ve mest giyebilirler. Başlarını örterler, fakat yüzlerini açık bulundururlar.
 2. Telbiyede seslerini yükseltmezler.
 3. Tavafta remel de bulunmaz ve sa’yda hervele yapmazlar.
 4. Başlarını tahlik yani kökten kazıtmazlar ancak kısaltırlar.
 5. İzdiham varsa Hacer-i Esved’i öpmeden istilam ederler. Erkekler topluluğundan kaçarlar. İzdihamlı zamanlarda Makam-ı İbrâhim’in yanında namaz kılmazlar.
 6. Hayız ve nifas halinden dolayı veda tavafını terk ettiği veya ziyaret tavafını tehir ettiğinden kurban kesmeleri gerekmez.

İhramdan Nasıl Çıkılır ?

İhramdan çıkmak için erkekler saçlarını ya ustura ile tıraş ettirirler veya en az saçlarının dörtte birini, parmak uçları kadar (1,5-2 santim) kısalttırırlar. Başı tıraş ettirmek, kısalttırmaktan efdaldir.Kadınlar ise tıraş olmazlar, saçlarının uçlarından 1-2 santim kısaltırlar. Böylece ihramdan çıkmış olurlar.

Proceed Booking