Haccın Şartları Nelerdir ?

Haccın Farz Olmasının Şartları

 1. Müslüman olmak.
 2. Haccın farz olduğunu bilmek.
 3. Baliğ olmak.
 4. Akıllı olmak.
 5. Hür olmak.
 6. Nafakaya ve vasıtaya muktedir olmak.
 7. Vakit (hac ayları)
 8. Hacca gidip dönünceye kadar bakmakla mükellef olduğu kimselerin, geçimlerini sağlayacak imkana sahip olmak.

Haccın farz olması için zekatta olduğu gibi belli bir nisab yoktur. Yukarıdaki şartlar mevcut olmasına rağmen hacca gitmeyi geciktiren kimse daha sonra da herhangi bir sebeple haccetme imkanı bulamasa, yerine vekil göndermesi veya gönderilmesini vasiyet etmesi icap eder.

Haccın Edasının Şartları

 1. Sıhhatli olmak.
 2. Yol emniyeti olmak.
 3. Hacca gitmeye bir mani olmamak (Hapislik gibi).
 4. Kadınların yanında kocası veya güvenilir bir mahremi bulunmak.
 5. Kadınlar için iddet hali olmamak.

Kadınların hacca gidebilmeleri için yanında kocası veya emniyetli, akıllı, baliğ bir mahremi (nikahı kendisine ebediyyen Haram olan bir akrabasının) bulunması şarttır. Ayrıca ister boşanmakla, isterse de kocasının ölmesiyle iddet bekleyen bir kadın, iddeti bitmeden hacca gidemez.