Hacdan Önce Hazırlık ve Bazı Tavsiyeler

HACDAN ÖNCE HAZIRLIK

Hacı adayı kardeşim! Her şeyden evvel şunu bilmelisin ki! Hac yolculuğu ticari ya da turistik bir seyahat değil, bir ibadet yolculuğudur. Bu yolda atılan her adımın, çekilen sıkıntı ve meşakkatlerin bir taraftan sevap kazandırırken diğer taraftan günahlarımızı eriteceğini hiçbir zaman unutmamalıyız. Mâlî ve bedenî gücü yerinde olan bir Müslüman’a farz olan hac ibadeti, diğer ibadetlere nispetle ifası oldukça zor olan bir vazifedir. Bu sebeple her şeyden önce sabırlı olmanızı tavsiye ederiz. Zira uzun bir yol kat edecek ve çok sıcak bir iklimle karşılaşacaksınız. Çeşitli yerlerden gelmiş insanlarla buluşacak ve beraber olacaksınız. Bazan aç, bazan susuz ve uykusuz kalacaksınız. Dengeniz bozulup sinirli halde olabilirsiniz veya karşınızdaki öyle olabilir, hatta sizden daha sinirli olabilir. O halde yapacağınız iş çok sabırlı olmaktır. Sabır, sabır, sabır…
Temiz, efendi, nazik, affedici, tatlı dilli, güler yüzlü ve alçak gönüllü olmak mecburiyetindeyiz. Hacı adayı kardeşim! Sakın ola kimsenin kalbini kırma. Çünkü kalp kırmak Allah (c.c.) nazarında
Kâbe’yi yıkmaktan daha tehlikeli ve günahtır. Dikkatli ol! Zira şeytan ve nefis, bu yolda daha çok musallat olacaktır. Allah (c.c.) şerrinden korusun. Hacı adayı kardeşim! Resûlullah Efendimiz’in (s.a.v.) huzuruna gideceğiz, iyi hazırlanmalıyız, maddi ve manevi temizliğimizi iyi yapmalıyız. Tesbih namazı kılıp, tövbe ve istiğfâra, salât-ü
selama şimdiden başlamalıyız. Çok sadaka vermeli ve yolda yetecek kadar para almalıyız; maddeten ve manen kimseye yük olmamalıyız. Mümkün olduğu kadar malımızla ve
bedenimizle başkalarına yardımcı  olmalıyız. Bütün bu güzel şeyler haccının kabulüne ve ayrıca o mukaddes yerde bir nafile hac sevabı kazanmamıza inşaallah vesile olur.
Nitekim Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Başka  – sına yük olmayın” buyurmuştur. O halde uçakta, otobüste ve kalınacak yerlerde arkadaş larımıza yük olmayalım, bilhassa yaşlılara yardımcı olmaya çalışalım. O mübârek yerlerde alışverişe dalmayalım, ibâdete gayret edelim. Alışverişi memleketimizde yapabiliriz; ama Kâbe’yi, Ravza’yı ve Mescid-i Nebevi’yi bulamayız.
Allâhü Teâlâ her hususta yardımcımız olsun…

Âmin