Day

Aralık 24, 2018

Nuh Tufanın’da Kâbe’nin Semâya Kaldırılması

Nuh (a.s.) tufan yaklaşnca Cebrâil aleyhisselam, Hacerü’l-Esved’i Ebû Kubeys dağnda husûsî bir yere koydu. Beytullah da semâya kaldrld. ‹nsanlar Beytullâh’n mevcûdiyetini biliyor, fakat...
DEVAMINI OKU

Hazreti Âdemin Kabe-i Muazzama’yı İnşaası

Hazreti Âdem (a.s.), ağlayarak Allâhü Teâlâ’ya şöyle yalvardı “Ya Rabbi, ben cennette iken Arş-ı Âlâ’yı ve Beyti Mâmur’u tavâf eden meleklerin tesbihlerini, zikirlerini...
DEVAMINI OKU

Haccın ve Kabenin Tarihçesi

Allâhü Teâlâ, Âdem Aleyhisselâm’ı bir Cuma günü topraktan yarattı. Âşûrâ günü de ruh verdi. Meleklere Âdem aleyhisselama secde etmelerini emretti. Bütün melekler secde...
DEVAMINI OKU

Hac ile Alakalı Bazı Tabirler

Hac ve umre ile ilgili en yaygın kullanılan terimler aşağıdaki gibidir. Beyt-i Mâmûr: Meleklerin Kâbesi. Mescid-i Harâm: Mekke-i Mükerreme’nin ortasında...
DEVAMINI OKU

Haccın Fazileti

  Meâli: “Şüphesiz âlemler için, çok feyizli ve ayn-ı hidayet olmak üzere, konulan ilk ev (ma‘bed) elbette Mekke’de olandır. Orada apaçık alametler,...
DEVAMINI OKU

Haccın Hikmeti

Haccın farz olmasındaki pek çok hikmetten bazıları: İslâm’ın izzetini, Müslümanların birliğini, kardeşliğini temine vesiledir. Her taraftan gelip toplanmış olan Müslümanlar, birbirinden çok istifade...
DEVAMINI OKU

Hacdan Önce Hazırlık ve Bazı Tavsiyeler

Hacı adayı kardeşim! Her şeyden evvel şunu bilmelisin ki! Hac yolculuğu ticari ya da turistik bir seyahat değil, bir ibadet yolculuğudur. Bu yolda...
DEVAMINI OKU