10 GÜNLÜK UMRE GÜNLÜK PROGRAMI
Medine-i Münevvere

1.Gün: Otele yerleşim, verilecek saatte Mescid-i Nebevi’ye gidiş, toplu olarak Peygamber Efendimizi (S.A.V.) ilk ziyaret ve selamlama.
2.Gün: Ehli Beyt-i Rasülüllah’ın ve binlerce sahabinin bulunduğu Cennet-ül Baki kabristan’ını ziyaret. SOHBET; Peygamber efendimizi ziyaret adabı, Mescid-i Nebevinin tanıtımı ve Medine-i Münevvere’nin önemi.
3.Gün: Otobüs ile, Uhud dağı ve şehitliği, Mescid-i Kıbleteyn (iki kıbleli mescid), Hendek (yedi mescidler), Mescid-i Kuba (İslamın ilk mescidi) ziyaretleri. Yakın çevre mescidleri (Hz. Ali Mescidi, Hz. Ebubekir Mescidi, Mescid-i Gamame {Bulut Mescidi}, Hz. Ömer Mescidi) ziyareti.

Mekke-i Mükerreme

1.Gün: Otele yerleştikten sonra verilecek saatte Umre vazifesinin ifası için Kabe-i Muazzama’ya gidiş. (Medine-i Münevvere’den ayrıldıktan 5 Km sonra (Peygamber Efendimizin Hac ve Umre için niyet ettiği yer olan Zülhuleyfe’ye varılır. Burada 2 rekat ihram namazı kılınır, umreye niyet edilip, telbiye getirilir ve ihram yasakları başlamış olur. Mikat mahallinden ileriye Umreye niyet edilmeden geçmek yasaktır. Hanımlar özel hallerinde olsalar dahi niyet ederek geçmek zorundadır. Niyet etmeden geçmenin cezası Mekke-i Mükerreme’de Harem sınırları içerisinde kurban kesmektir. Hanımlar özel hallerinin bitiminden sonra umrelerini yaparlar. Umre tavaf ve say’i yapıldıktan sonra erkekler saçlarının tamamından bir tırnak boyu keserek ihramdan çıkarlar. Hanımlar ise saçlarının ucundan bir parmak boğumu keserler ve ihramdan çıkmış olurlar. Haccı Kıran ve İfrat haccı yapanlar ihramdan çıkmazlar. Kıran haccına niyet edenler tıraş olmayıp kudüm tavafı yaparlar)
2.Gün: Peygamber Efendimiz’in doğduğu evi, Hz. Hatice validemiz’in de bulunduğu Cennnet-ül Mualla kabristanı ve yakın çevre mescid’leri (Mescid-i Secere, Mescid-i Cin) ziyareti. SOHBET; Mekke-i Mükerreme, Beytullah ve Tavaf’ın önemi.
3.Gün ( 2. Umre ): Ten’im Mescid’inde (Mescid-i Aişe) ikinci umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
4.Gün: Otobüs ile, Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Meş’ar-il Haram, Mina, Şeytan Taşlama Mahalli, Nur[Hira] Dağı).
5.Gün ( 3. Umre ): Hudeybiye mikad mahallinden üçüncü umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
6.Gün ( 4. Umre): Cir’ane mikad mahallinden dördüncü umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
7.Gün: Veda tavafı ve Cidde havalimanından dönüş.

15 GÜNLÜK UMRE GÜNLÜK PROGRAMI
Medine-i Münevvere / Mekke-i Mükerreme
Medine-i Münevvere

1.Gün: Otele yerleşim, verilecek saatte Mescid-i Nebevi’ye gidiş, toplu olarak Peygamber Efendimizi (S.A.V.) ilk ziyaret ve selamlama.
2.Gün: Ehli Beyt-i Rasülüllah’ın ve binlerce sahabinin bulunduğu Cennet-ül Baki kabristan’ını ziyaret. SOHBET; Peygamber efendimizi ziyaret adabı, Mescid-i Nebevinin tanıtımı ve Medine-i Münevvere’nin önemi.
3.Gün: Otobüs ile, Uhud dağı ve şehitliği, Mescid-i Kıbleteyn (iki kıbleli mescid), Hendek (yedi mescidler), Mescid-i Kuba (İslamın ilk mescidi) ziyaretleri.
4.Gün: Yakın çevre mescidleri (Hz. Ali Mescidi, Hz. Ebubekir Mescidi, Mescid-i Gamame {Bulut Mescidi}, Hz. Ömer Mescidi) ziyareti. SOHBET; Rasülullah Efendimiz (S.A.V.) ve Ehli Beyt’e muhabbetin önemi. ; Medine-i Münevvere’ye veda, İhram ve Umrenin yapılışı.

Mekke-i Mükerreme

1.Gün: Otele yerleştikten sonra verilecek saatte Umre vazifesinin ifası için Kabe-i
Muazzama’ya gidiş.(Medine-i Münevvere’den ayrıldıktan 5 Km sonra (Peygamber Efendimizin Hac ve
Umre için niyet ettiği yer olan Zülhuleyfe’ye varılır. Burada 2 rekat ihram namazı kılınır, umreye niyet edilip, telbiye getirilir ve ihram yasakları başlamış olur. Mikat mahallinden ileriye Umreye niyet edilmeden geçmek yasaktır. Hanımlar özel
hallerinde olsalar dahi niyet ederek geçmek zorundadır. Niyet etmeden geçmenin cezası Mekke-i Mükerreme’de Harem sınırları içerisinde kurban kesmektir. Hanımlar özel hallerinin bitiminden sonra umrelerini yaparlar. Umre tavaf ve say’i
yapıldıktan sonra erkekler saçlarının tamamından bir tırnak boyu keserek ihramdan çıkarlar. Hanımlar ise saçlarının ucundan bir parmak boğumu keserler ve ihramdan çıkmış olurlar. Haccı Kıran ve İfrat haccı yapanlar ihramdan çıkmazlar.
Kıran haccına niyet edenler tıraş olmayıp bir tavaf daha yaparlar (Kudüm Tavafı])
2.Gün: SOHBET; Mekke-i Mükerreme, Beytullah ve önemi.
3.Gün: Peygamber Efendimiz’in doğduğu evi, Hz. Hatice validemiz’in de bulunduğu Cennnet-ül Mualla kabristanı ve yakın çevre mescid’leri (Mescid-i Secere, Mescid-iCin) ziyareti.
4.Gün ( 2. Umre ): Ten’im Mescid’inde (Mescid-i Aişe) ikinci umre için niyet ve Umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
5.Gün: Otobüs ile, Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Meş’ar-il Haram, Mina, Şeytan Taşlama Mahalli, Nur[Hira] Dağı).
6.Gün ( 3. Umre ): Hudeybiye mikad mahallinden üçüncü umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
7.Gün: SOHBET; Tavaf yapmanın ehemmiyeti.
8.Gün ( 4. Umre): Cir’ane mikad mahallinden dördüncü umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
9.Gün: Veda Tavafı ve Yarın ki yolculuk için hazırlık.
10.Gün: Cidde havalimanından dönüş

15 GÜNLÜK UMRE GÜNLÜK PROGRAMI
Mekke-i Mükerreme / Medine-i Münevvere
Mekke-i Mükerreme

1.Gün: Otele yerleştikten sonra verilecek saatte Umre vazifesinin ifası için Kabe-i Muazzama’ya gidiş. (Havalimanında buluşulup, ihramlar giyilir ve mescidde 2 rekat ihram namazı kılınır, Umreye niyet edilip, telbiye getirilir ve İHRAM YASAKLARI başlamış olur. Mikat mahallinden ( Cidde’ye yaklaşık 30 dakika mesafeden, uçakta ikaz edilir) ileriye Umreye niyet edilmeden geçmek yasaktır. Hanımlar özel hallerinde olsalar dahi niyet ederek geçmek zorundadır. Niyet etmeden geçmenin cezası Mekke-i Mükerreme’de KURBAN kesmektir. Hanımlar, özel hallerinin bitiminden sonra umrelerini yaparlar. Umre tavaf ve say’i yapıldıktan sonra erkekler saçlarının tamamından bir tırnak boyu keserek ihramdan çıkarlar. Hanımlar ise, saçlarının ucundan bir tutam keserler ve ihramdan çıkmış olurlar.)
2.Gün: SOHBET; Mekke-i Mükerreme, Beytullah ve önemi.
3.Gün: Peygamber Efendimiz’in doğduğu evi, Hz. Hatice validemiz’in de bulunduğu Cennnet-ül Mualla kabristanı ve yakın çevre mescid’leri (Mescid-i Secere, Mescid-i Cin) ziyareti.
4.Gün ( 2. Umre ): Ten’im Mescid’inde (Mescid-i Aişe) ikinci umre için niyet ve Umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
5.Gün: Otobüs ile, Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Meş’ar-il Haram, Mina, Şeytan Taşlama Mahalli, Nur[Hira] Dağı).
6.Gün ( 3. Umre ): Hudeybiye mikad mahallinden üçüncü umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
7.Gün: SOHBET; Tavaf yapmanın ehemmiyeti.
8.Gün: ( 4. Umre): Cir’ane mikad mahallinden dördüncü umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
9.Gün: Medine-i Münevvere intikal hazırlıklarının yapılması.

Medine-i Münevvere

1.Gün: Otele yerleşim, Mescid-i Nebevi’ye gidiş, toplu olarak Peygamber Efendimizi (S.A.V.) ilk ziyaret ve selamlama.
2.Gün: Ehli Beyt-i Rasülüllah’ın ve binlerce sahabinin bulunduğu Cennet-ül Baki kabristan’ını ziyaret. SOHBET; Peygamber efendimizi ziyaret adabı, Mescid-i Nebevinin tanıtımı ve Medine-i Münevvere’nin önemi.
3.Gün: Otobüs ile, Uhud dağı ve şehitliği, Mescid-i Kıbleteyn (iki kıbleli mescid), Hendek (yedi mescidler), Mescid-i Kuba (İslamın ilk mescidi) ziyaretleri.
4.Gün: Yakın çevre mescidleri (Hz. Ali Mescidi, Hz. Ebubekir Mescidi, Mescid-i Gamame {Bulut Mescidi}, Hz. Ömer Mescidi) ziyareti.
SOHBET; Rasülullah Efendimiz (S.A.V.) ve Ehli Beyt’e muhabbetin önemi. Medine-i Münevvere’ye veda ve helalleşme. Dönüş hazırlıklarının yapılması.
5.Gün: Medine-i Münevvere havalimanından dönüş

19 GÜNLÜK UMRE GÜNLÜK PROGRAMI
Medine-i Münevvere

1.Gün: Otele yerleşim, verilecek saatte Mescid-i Nebevi’ye gidiş, toplu olarak Peygamber Efendimizi (S.A.V.) ilk ziyaret ve selamlama.
2.Gün: Ehli Beyt-i Rasülüllah’ın ve binlerce sahabi’nin bulunduğu Cennet-ül Baki kabristanını ziyaret.
3.Gün: Medine-i Münevvere’de günlük program uygulanır
SOHBET; Peygamber efendimizi ziyaret adabı, Mescid-i Nebevinin tanıtımı ve Medine-i Münevvere’nin önemi.
4.Gün: Otobüs ile, Uhud dağı ve şehitliği, Mescid-i Kıbleteyn (iki kıbleli mescid), Hendek (yedi mescidler), Mescid-i Kuba (İslamın ilk mescidi) ziyaretleri.
5.Gün: Medine-i Münevvere’de günlük program uygulanır
SOHBET; Rasülullah Efendimiz (S.A.V.) ve Ehli Beyt’e muhabbetin önemi.
6.Gün: Yakın çevre mescidleri (Hz. Ali Mescidi, Hz. Ebubekir Mescidi, Mescid-i Gamame {Bulut Mescidi}, Hz. Ömer Mescidi) ziyareti.
7.Gün: Medine-i Münevvere’de günlük program uygulanır
SOHBET; Medine-i Münevvere’ye veda, İhram ve Umrenin yapılışı.
8.Gün: Peygamber Efendimize (S.A.V.) veda ziyareti. Yarın ki Mekke-Mükerreme’ye intikal için hazırlık.

Mekke-i Mükerreme

1.Gün: Medine-i Münevvere’den Mekke-i Mükerreme’ye intikal.
Otele yerleştikten sonra verilecek saatte Umre vazifesinin ifası için Kabe-i Muazzama’ya gidiş.
(Medine-i Münevvere’den ayrıldıktan 5 Km sonra (Peygamber Efendimizin Hac ve Umre için niyet ettiği yer olan Zülhuleyfe’ye varılır. Burada 2 rekat ihram namazı kılınır, umreye niyet edilip, telbiye getirilir ve ihram yasakları başlamış olur. Mikat mahallinden ileriye Umreye niyet edilmeden geçmek yasaktır. Hanımlar özel hallerinde olsalar dahi niyet ederek geçmek zorundadır. Niyet etmeden geçmenin cezası Mekke-i Mükerreme’de Harem sınırları içerisinde kurban kesmektir. Hanımlar özel hallerinin bitiminden sonra umrelerini yaparlar. Umre tavaf ve say’i yapıldıktan sonra erkekler saçlarının tamamından bir tırnak boyu keserek ihramdan çıkarlar. Hanımlar ise saçlarının ucundan bir parmak boğumu keserler ve ihramdan çıkmış olurlar.
2.Gün: SOHBET; Mekke-i Mükerreme, Beytullah ve önemi.
3.Gün: Otobüs ile, Sevr Dağı, Arafat, Müzdelife, Meş’ar-il Haram, Mina, Şeytan Taşlama Mahalli, Nur[Hira] Dağı).
4.Gün: Peygamber Efendimiz’in doğduğu evi, Hz. Hatice validemiz’in de bulunduğu Cennnet-ül Mualla kabristanı ve yakın çevre mescid’leri (Mescid-i Secere, Mescid-i Cin) ziyareti.
5.Gün (2. Umre ): Ten’im Mescid’inde (Mescid-i Aişe) ikinci umre için niyet ve Umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
6.Gün: Mekke-i Mükerreme’de günlük program uygulanır.
SOHBET; Harem-i Şerif ve Mukaddesat’a hürmet.
7.Gün ( 3. Umre ): Hudeybiye mikad mahallinden üçüncü umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
8.Gün: Mekke-i Mükerreme’de günlük program uygulanır.
SOHBET; Ayat- Beyyinat
9. Gün ( 4. Umre): Cir’ane mikad mahallinden dördüncü umre için niyet ve umrenin ifası için Harem-i Şerif’e gidiş.
10.Gün: Veda Tavafı ve Yarın ki yolculuk için hazırlık.
11.Gün: Cidde havalimanı’ndan dönüş