TÜRKİYE SEYAHAT ACENTELERİ BİRLİĞİ

Genel Merkez

11 Ocak 2016

TR/BU/İC/MT/

İstanbul

DUYURU

HAC 2016 / 01

Bakanlıklar arası Hac ve Umre Kurulunun 7 Ocak 2016 tarihli toplantısında bahsi geçen hususlardan bazıları aşağıda sunulmuş olup; nihai kararın imzaya açılmasından sonra ayrıntılı biçimde ayrıca duyurulacaktır. Buna göre;

 

1-    Vatandaşların Hac müracaatları 18 – 27 Ocak tarihleri arasında yapılacaktır.

a)    2015 yılında kuraya katılanlardan hacca gidemeyenlerin “kayıt yenileme” işlemleri D.İ.B. tarafından elektronik ortamda otomatik olarak yapılacak ve bunlar kayıt yenilemiş sayılacaktır. Ancak; geçmiş yıllarda yapmış oldukları tercihlerden; il, ilçe, hac konaklama türleri veya kuraya birlikte gideceği kişilerde değişiklik yapmak isteyenler ile müracaatlarından vazgeçenler Müftülüklere başvurarak gerekli değişiklikleri müracaat süresi içerisinde yapabileceklerdir. Değişiklik yaptırmak istemeyenlerin her hangi bir müracaat yapmasına gerek yoktur.

b)    2016 yılında hacca gitmek üzere “ilk defa kayıt” yaptırmak isteyenler ilgili bankalara 20 TL ön kayıt ücretini yatırdıktan sonra müracaatlarını D.İ.B.’nın http://hac.diyanet.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda veya müftülüklerden temin edecekleri form dilekçe ile doğrudan Müftülüklere yapabileceklerdir.

 

2-    Müftülüklere doğrudan form dilekçe ile müracaat edenler; nüfus cüzdanı fotokopisi ile banka dekontunu dilekçeye mutlaka ekleyerek, Müftülükler de kayda aldıkları dilekçenin bir fotokopisini müracaat edene verecektir.

 

3-    İlk defa kayıt yaptıracaklar kişi başına 20 TL’yi ilgili banka hesabına yatıracaktır. Kayıt yaptırdıktan sonra vazgeçenler ile hacca gidemeyenlere bu ücret iade edilmeyecektir.

 

4-    Müftülüklere yapılan müracaatlarda kayıt parasını yatırdığına dair dekontu, müracaat dilekçesi ile birlikte süresi içerisinde müftülüklere teslim etmeyen ve kayıt numarası da almayanların müracaatları geçerli olmayacak, bunlar kuraya dahil edilmeyecek, talep etmeleri halinde ise yatırdıkları ücret kendilerine iade edilecektir.

 

5-    2016 yılında çekilecek kura sonrası kesin kayıt hakkı sırası gelenlerden süresi içerisinde kaydını yaptırmayanlara, bu husus müktesep bir hak teşkil etmeyecektir.

 

6-    Müracaatlarda; eş, anne, baba, kayın baba, kayın valide, kardeş ve çocukların birbirleri ile hiçbir akrabalık bağı olmayanların istemeleri halinde 10 kişiyi geçmemek üzere grup halinde, engellilerin ise hacca hiç gitmemiş refakatçileri ile birlikte kuraya girme talepleri kabul edilecektir.

 

7-    Hacca götürülmek istenilen (0 yaş dahil) çocukların, ebeveynleri ile birlikte ön kayıtlarının müftülükler veya İnternet yolu ile yapılması; bunlardan ilk defa müracaat edenlerin ise ön kayıt ücretini yatırmış olması gerekmektedir.

 

8-    Ayrı ayrı yerlerde ve tarihlerde farklı hac konaklama türlerinde müracaat edenlerin bilahare mahremiyet birleştirmesi yönündeki istekleri karşılanmayacaktır.

 

9-    Yakınlarıyla birlikte müracaat edenlerden birisinin kayıt yenilemesi, diğerinin ise ilk defa kayıt yaptırması halinde bunların müracaatları birlikte alınacak ve kuraya da tek numara ile katılacaklardır.

 

10-                      Mahremsiz olarak hacca gidemeyecek durumda olan bayanlar, müracaatlarını hacca hiç gitmemiş mahremleri ile birlikte yapabileceklerdir.

 

11-                      Daha önce hacca gidenlerin müracaatı kabul edilmeyecek, müracaatlardan veya kura çekiminden sonra hacca gittiği tespit edilenlerin kayıtları sistemden silinecek ve kayıt ücreti de iade edilmeyecektir.

 

12-                      Daha önce vekaleten hacca gittiklerini belirterek bu defa kendi adlarına hacca gitmek veya bir başkasının yerine vekaleten hacca gitmek isteyenlerin müracaatları kabul edilmeyecektir.

 

13-                      Hacı adayları, müracaatlarının sisteme girilip girilmediğini ve yakınlık bağlantılarının doğru bir şekilde yapılıp yapılmadığını yukarıda belirtilen internet adresinden kontrol edebilecekler, kaydı girilmeyen veya kayıt bilgilerinde yanlışlık olanlar varsa bunlar, ilgili müftülüklerden bilgilerini kayıt süresi içerisinde düzenletebileceklerdir.

 

14-                      İnternet ortamında veya müftülüklere yapılan müracaatlarda bilgi eksikliğinden “Grup Başı” olarak yazılan veya dilekçeyi imzalayan kişi sorumlu olacaktır.

 

15-                      Hacı adayları; müracaat form dilekçesinde yer alan hac konaklama türlerinden durumuna uygun olanını, verilen fiyat aralığı ve süreyi de dikkate alarak, aşağıdaki bilgiler ışığında mutlaka işaretleyeceklerdir.

 

 

A.  Normal:

a)    Kadın ve erkekler ayrı odalarda olmak üzere, her bir odada en fazla 5 kişi bir arada kalacaktır.

b)    Banyo ve tuvaletler ortak kullanılacaktır.

c)    Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.

 

B.  Müstakil:

a)    Banyo ve tuvaletleri içinde olan odalarda tercihe göre 2 veya 3 kişi kalacaktır.

b)    Sabah kahvaltısı ve akşam yemeği tabldot usulü verilecektir.

 

C.  Otel:

a)    Banyo ve tuvaleti içinde olan odalarda 2 veya talep halinde 3 kişi kalacaktır.

b)    Sözleşmeye göre açık büfe usulü ile 2 veya 3 öğün verilebilecektir.

 

* Yukarıda belirtilen hac konaklama türlerinde, Hareme mesafesi 1 Km’den uzak olan yerlere servis konulacaktır.

 

16-                      Müracaat formunda belirtilen hac konaklama türleri bağlayıcı olacağından ve daha sonra tür değişikliğine imkân tanınmayacağından, tercihler dikkatli bir şekilde yapılmalıdır.

 

17-                      Kesin kayıt tarih ve ilkeleri ile hac konaklama türlerine göre alınacak ücretler bilahare duyurulacaktır.

 

Bilgilerinize önemle sunarız.

 

Saygılarımızla,

 

TÜRKİYE SEYAHAT ACENTALARI BİRLİĞİ

(TÜRSAB)

 

 

Başaran ULUSOY

Başkan